Pondělí 17. února 2020, svátek má Miloslava
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Pondělí 17. února 2020 Miloslava

Návrh zákona o realitním zprostředkování už má konkrétní podobu

15. 07. 2016 15:56:50
Realitní kanceláře a makléře čekají velké změny. Jejich činnost má být upravena novým zákonem, který má zajistit ochranu spotřebitele, kultivaci podmínek poskytování realitního zprostředkování a sblížení podmínek u nás a v EU.

Jaké problémy má zákon řešit?

Důvodová zpráva k návrhu zákona popisuje nedostatky stávajícího stavu, které má nová úprava změnit, jako například

 • chybějící pravidla realitního zprostředkování,
 • nízká odborná kvalifikace osob vykonávajících tuto činnost,
 • nízká konkurenceschopnost našich zprostředkovatelů na evropském trhu,
 • nedostatečná ochrana spotřebitelů a neúčinný dozor nad realitními zprostředkovateli,
 • chybějící definice rozsahu služeb a podstatných náležitostí smlouvy o realitním zprostředkování,
 • nedůvěra spotřebitelů v realitní služby a nízká prestiž realitních zprostředkovatelů.

Souhlasím s tím, že je na místě realitní zprostředkování podrobněji upravit, neboť při dispozicích s nemovitostmi smluvní strany často nakládají se značnou částí svého majetku nebo úspor. Mnoho z nich činí podobný obchod jen jednou nebo několikrát za život, a proto od zprostředkovatele očekávají, že bude postupovat s odbornou péčí a bude dbát na bezpečný průběh celé transakce. Realitních kanceláří a makléřů u nás působí velké množství, hovoří se o desítkách tisíc subjektů. Úroveň poskytovaných služeb se tedy u různých zprostředkovatelů opravdu může zásadně lišit. Podle mých zkušeností je však prostředí na trhu realitních služeb vysoce konkurenční, takže jsou zprostředkovatelé, kteří chtějí na trhu dlouhodobě obstát, nuceni na sobě stále pracovat a zlepšovat své služby. Realitní kanceláře, které mají vyšší podíl na trhu, proto důsledně dbají na svou dobrou pověst a dodržování etických pravidel.

Současný stav

Realitní činnost není v současné době regulována žádným zvláštním právním předpisem, ačkoliv převody nemovitostí nepochybně patří mezi potenciálně rizikové transakce, při kterých dochází k dispozicím s vysokými částkami. Realitní činnost je zatím živností ohlašovací volnou a předpokladem pro získání oprávnění k jejímu výkonu je tedy pouze splnění všeobecných podmínek dle živnostenského zákona. Osoba, která zprostředkovává převod nemovitosti, tedy nemusí splňovat žádné požadavky na odbornou způsobilost, které by byly zárukou, že zprostředkovatel má potřebné znalosti a zkušenosti k zajištění bezproblémového průběhu celé transakce, a nemusí být dokonce ani pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu. Současná právní úprava nijak neošetřuje ani úschovu kupní ceny, která je běžnou službou mnoha realitních kanceláří.

Jeví se mi však jako nadbytečné, aby se složitost našeho právního řádu dále zvyšovala přijetím zvláštního zákona o činnosti realitních zprostředkovatelů. Požadavky na odbornou způsobilost makléřů a nové povinnosti by bylo možné do právních předpisů začlenit i novelizací stávajících právních předpisů. Návrh zákona ve mně vyvolává dojem, že se jedná jen o cestu k opačnému extrému. Zatímco v současné době není realitní činnost právním řádem výslovně regulována, podle návrhu nového zákona mají být podrobně upraveny nejen předpoklady přístupu k této profesi a zásady činnosti realitních zprostředkovatelů, ale návrh obsahuje i podrobnou úpravu náležitostí smluv uzavíraných mezi zájemcem a realitní kanceláří. V rozporu s obvyklou terminologií zažitou v oboru nemovitostí se však zájemcem nerozumí zájemce o koupi nabízené nemovitosti, ale může se jednat i o vlastníka nemovitosti, který s realitní kanceláří uzavírá smlouvu o zprostředkování.

Nové požadavky na realitní zprostředkovatele

Realitní činnost se má stát vázanou živností, což znamená, že pro výkon této činnosti bude třeba nově prokázat odbornou způsobilost, tj. požadovanou kombinaci vzdělání a praxe nebo složení zvláštní zkoušky. Praxe může být absolvována v realitní činnosti, uznatelná je i praxe v oceňování majetku pro věci nemovité nebo provádění veřejných dražeb.

Odbornou způsobilostí se rozumí

 • vysokoškolské vzdělání (Mgr.) v oblasti práva nebo ekonomie,
 • vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a 1 rok praxe,
 • střední vzdělání s maturitou a 3 roky praxe,
 • střední vzdělání a 5 let praxe,
 • uznání odborné kvalifikace cizího státního příslušníka pro činnost realitní zprostředkování podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, nebo
 • profesní kvalifikace pro činnost obchodníka s realitami podle zákona upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Pod posledním bodem shora uvedeného výčtu se skrývá zkouška, o které lze zjistit více informací zde.

Požadavky na odbornou způsobilost bude muset splňovat osoba, která je vůči realitnímu zprostředkovateli v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, anebo je členem statutárního orgánu nebo správní rady realitního zprostředkovatele nebo prokuristou, a přímo se podílí na realitním zprostředkování nebo je za tuto činnost odpovědná. Odbornou způsobilost tedy nemusejí prokazovat zaměstnanci a další osoby jednající za realitní kancelář, pokud se na realitním zprostředkování přímo nepodílejí nebo za ni neodpovídají. Asistentka nebo účetní tedy odbornost dokládat nemusí, realitní makléři a osoby, které rozhodují o tom, jak bude realitní kancelář při zprostředkování postupovat, splnění požadavků doložit musí.

Pro splnění podmínek odborné způsobilosti budou mít současní realitní makléři lhůtu 12 měsíců od účinnosti zákona.

Další požadavky a povinnosti

Rozdíl nebude jen v přístupu k této profesi, ale také ve zvýšené odpovědnosti realitního zprostředkovatele. Zvýší se také nároky na poskytování informací spotřebitelům. Smlouvy uzavírané mezi zájemcem a realitní kanceláří budou muset splňovat zákonem stanovené požadavky.

Realitní zprostředkovatelé budou muset být pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu s limitem pro jednu pojistnou událost nejméně 3 mil. Kč. Smlouva o realitním zprostředkování bude mít povinně písemnou formu, bude muset být zájemci poskytnuta k seznámení předem a musí být v souladu s údaji, které byly zájemci poskytnuty před jejím uzavřením. Tato smlouva musí obsahovat náležitosti a přílohy zákonem uvedené, jinak by se zprostředkování považovalo za bezúplatné.

Příklady dalších důležitých změn:

 • Doložka o výhradním zprostředkování bude moci být sjednána jen na dobu určitou nejdéle 6 měsíců a nelze sjednat její automatické prodloužení.
 • Provize může být splatná nejdříve dnem, kdy zprostředkovatel obstaral pro zájemce příležitost k uzavření zprostředkované smlouvy.
 • Pokud má zprostředkovatel zájemce zastupovat, musí být plná moc poskytnuta na samostatné listině.
 • Ve smlouvě o realitním zprostředkování budou zakázána ujednání, která ukládají zájemci povinnost uzavřít kupní nebo budoucí smlouvu s třetí osobou nebo stanovují sankce za to, že by zájemce takovou smlouvu neuzavřel.
 • Realitní zprostředkovatel není oprávněn doporučovat poptávajícímu ani zájemci realizaci úschovy finančních prostředků jinak, než prostřednictvím banky, notáře či advokáta.

Kdy vstoupí změna v účinnost?

Zákon zatím ještě nebyl předložen ke schválení poslanecké sněmovně, nelze tedy přesněji odhadnout, zda a kdy dojde k jeho schválení v obou komorách parlamentu a zda v tomto procesu nedojde k jeho změnám. Projde-li úspěšně celý legislativním procesem, vstoupí zákon v platnost dnem jeho vyhlášení se sbírce listin. Povinnost se zákonem řídit však nastává až jeho účinností. Podle návrhu by účinnost zákona měla nastat prvním dnem druhého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, takže bude k dispozici nejméně měsíční období pro přípravu. Pro splnění podmínek odborné způsobilosti budou mít makléři ještě rok od účinnosti zákona.

Autor: Lucie Pražáková | pátek 15.7.2016 15:56 | karma článku: 8.63 | přečteno: 510x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Společnost

Jan Dvořák

Lepší začít později, než vysílat na čas

Česká televize už před časem dospěla k rozumnému názoru, že nemá smysl dál předstírat, že hlavní pořad na jedničce začne úderem osmé večerní, jestliže je to s železnou pravidelností vždycky až pár minut poté.

17.2.2020 v 10:58 | Karma článku: 25.86 | Přečteno: 609 | Diskuse

Pavel Chalupský

Matka, nebo vrcholová manažerka.

Plně si uvědomuji, že vstupuji na velice tenký led. Proč? Nejsem matkou, ani manažerkou, ale přesto si dovolím vyslovit svůj názor, k čemuž mě přiměl rozhovor právě s vrcholovou manažerkou. Nebo matkou?

17.2.2020 v 8:52 | Karma článku: 14.94 | Přečteno: 446 | Diskuse

Bohm Vladimir

S Elonem Muskem na Mars. Ale proč?

Elon Musk oznámil, že do roku 2050 chce dopravit milion lidí na Mars. Jako vždy představí svoji vizi, jež je fantastická, pro většinu lidí zcela nereálná provést, a pak ji splní.

17.2.2020 v 8:30 | Karma článku: 13.21 | Přečteno: 370 | Diskuse

Michal Konečný

Válka o veřejnoprávno.

Jedni by Českou televizi nejspíš zrušili nebo jí aspoň dali náhubek. Druzí ji berou jako jednu ze záruk demokracie, zvláště když jiná media jsou majetkem všelikých oligarchů a k dalším zase vede kabel až z Kremlu.

17.2.2020 v 7:31 | Karma článku: 9.70 | Přečteno: 330 | Diskuse

Pavel Kovařík

Biomatky patří zavřít!

Domácí porod by měl být postaven mimo zákon a měl by být postihován bezohlednými tresty. Nikdo nemá právo ohrožovat život nenarozeného dítěte. Stíhat by se měli všichni, kdo k tomu jakýmkoli způsobem napomáhají.

17.2.2020 v 6:41 | Karma článku: 31.38 | Přečteno: 4825 | Diskuse
Počet článků 7 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2162

JUDr. Lucie Pražáková je advokátka se specializací na nemovitosti a bydlení. Pro své klienty pravidelně řeší převody nemovitostí od přípravy smluv přes advokátní úschovu kupní ceny až po ověření podpisů. Úzce spolupracuje s realitními kancelářemi. Můžete se na ni obrátit i pro kontrolu kupních a nájemních smluv, přípravu prohlášení vlastníka a převody bytů do osobního vlastnictví. Více informací o její kanceláři se dozvíte ze stránek www.pravo-reality.cz

Najdete na iDNES.cz